Vasaras brīvlaika nometne

 27.- 31. augusts,  2018

„Ģēnijs Tevī- 3!”

6- 12 gadi

Spied, lai pieteiktos!  

Mērķi:

  1. Apgūt E. de Bono 6 cepuru domāšanas metodi, kas  akcentē domāšanas noteikumu maiņu: domāšana, secīgums, spēle.

  2. Padziļināt zināšanas higiēnas jautājumos (akcentējot zobu kopšanu), izglītot kā ēšanas paradumi ietekmē domāšanu.

  3. Veicināt interesi par izzināšanu ikdienā un apgūt dažādus mācīšanās veidus (VARK jeb VAK+D)

  4. Iepazīstināt ar personību attīstošām brīvā laika pavadīšanas iespējām, lietderīgi un interesanti pavadīt laiku

  5. Apskatīt veiksmīgu cilvēku īpašības,  Ričarda Brensona personība, sasniegumi un ko no viņa var mācīties

       Daudz laika pavadīsim svaigā gaisā (min 2 h dienā)  un vairosim prieku sevī un apkārtējos!

Plānotie rezultāti:

- zin savu vadošo reprezentatīvo sistēmu (VARK jeb VAK+D) un efektīvāko mācīšanās veidu

- apguvuši E. De Bono 6 cepuru domāšanas metodi

- pārzin intelektuāli attīstošas spēles un rotaļas

- saņēmuši jaunas zināšanas- eksperimenti, radošie darbiņi

- apzināti izvēlas uzturā lietojamos produktus

- padziļinājuši zināšanas personīgās higiēnas jautājumos (akcents uz zobu kopšanu)

         Kopīgi darbosimies, lai nostiprinātu nometņu dalībniekos pārliecību par viņu spējām, prasmēm, radošumu un unikalitāti!

     Gan zināšanas, gan praktiskās aktivitātes tiks sniegtas atbilstoši nometņu dalībnieku vecumposmam, piedāvājot kopīgas un atšķirīgas darbošanās, uzdevumus, pārbaudījumus- izaicinājumus, spēles, radošās darbnīcas  u.tml. topošo 1.,2. klašu, 3.,4. klašu un 5.,6. klašu grupām.

Priecāsimies tikties mūsu radoši izzinošajā vasaras brīvlaika nometnē 

„Ģēnijs Tevī - 3 !”

Sīkāka informācija, pieteikšanās *:

studija.funa@gmail.com    tālr.: 26444016- Inese

Spied, lai pieteiktos!

*P.S. lūdzam pieteikties laicīgi

Foto arhīvs no iepriekšējām nometnēm:


Apraksts:

Nometnes dalībnieki iesaistīsies 5 dienu radoši attīstošā sevis, savu spēju un unikalitātes izzināšanas pasaulē.

Ikviens dalībnieks iegūs praktisku dzīves pieredzi:

a) īstenojot izglītojošus eksperimentus

b) līdzdarbojoties interesantās vasaras tematiskajās darbnīcās (t.sk. veselīga saldējuma gatavošana)

c)  piedaloties jautrā un pārdomātā atpūtā

   Atkārtoti apgāzīsim mītu, ka nonākt ģenialitātes un radošuma stāvoklī var tikai izredzētie!

Papildus dalībnieki būs:

-  jautri, kvalitatīvi un lietderīgi pavadījuši laiku,;

-  izmēģinājuši jauniegūto zināšanu pielietojumu praktiski;

-  radījuši unikālus pašdarinātus darbiņus;

-  ieguvuši pozitīvisma devu un jaunus draugus;

-  iepazinuši komandas sadarbības garu;

-  apguvuši prasmi uzņemties un deleģēt atbildību.

Nometne notiks:

O.Kalpaka bulvāris 8 (centrs), Rīga.

Darba laiks:

8:30-18:00

Ēdināšana:

Brokastis ņemam līdzi, pusdienas un launags iekļauts. 

Dalības maksa:

Euro 109
Priecāsimies tikties mūsu radoši izzinošajā vasaras brīvlaika nometnē 

„Ģēnijs Tevī - 3 !”

Sīkāka informācija, pieteikšanās*:

studija.funa@gmail.com    tālr.: 26444016- Inese

Spied, lai pieteiktos!

*P.S. lūdzam pieteikties laicīgi !
Rediģēts pēdējo reizi: 20.04.2019.

 .