4 spēle „Nauda”

  • Manas prioritātes un nauda
  • Īstermiņa un ilgtermiņa finanšu plānošana
  • Nauda kā viens no daudziem resursiem

Šī spēles sākotnējā versija izstrādāda sadarbībā ar Igaunijas finanšu inspekciju, un tās galvenais mērķis- zināšanu un prasmju paaugstināšana finanšu jomā. Spēles gaitā dalībnieki ar vadītāju palīdzību meklē atbildes uz jautājumiem:- Kas ir nauda? – Ko nozīmē daudz naudas? – Vai visu var nopirkt par naudu? – Cik maksā SMS- aizdevums? – Kāda ir vidējā alga Latvijā? – Cik saņem pensionāri?

Spēles sākumā visi saņem naudu, kas ir ierobežots resurss. Šo naudu, darbojoties grupās, būs jāsadala pa 6 svarīgām dzīves jomām. Pāru spēlē „Es un mana nauda” dalībnieki izmēģina, kā var izveidot harmoniskas attiecības ar naudu. Jo tikai spēlē nauda (otra dalībnieka loma) spēj dot atgriezenisko saikni , lai atvērtu acis tās īpašniekiem finanšu pasaulē.

Sekojot sakāmvārdam: „Centu pie centa neliksi, eiro nesakrāsi!”, dalībnieki izmēģina sevi finanšu konsultantu lomā un izveido finanšu plānus savai turpmākajai dzīvei.

Pieteikties