7 spēle „Projekts”

  • „Prāta vētras” pieredze
  • Ceļš no idejas līdz realizēšanai
  • Projekta galvenas fāzes

2 stundu laikā skolēni iepazīstas ar projekta attīstības galvenajiem etapiem un uzreiz pielieto iegūtās zināšanas praksē. Dalībnieki ir sadalīti 4 komandās un viņu uzdevums ir īstenot „liela investora” pasūtījumu- izstrādāt projektu un izveidot maketu izklaides/ atpūtas parkam. Grūtības rodas, jo katra komanda savu projekta daļu veido izolēti un neviena no komandām nezin ko īsti dara viņu partneri. Sazināties var tikai noteiktos laikos un tikai projekta vadītāji.

Rezultātā 4 maketa daļām ir jāsavienojas vienotā maketā un jāatbilst pasūtītāja prasībām. Veiksmīga projekta realizācija ir atkarīga no tā, kā tiks sadalītas lomas katras komandas iekšienē, kā tiks īstenota komunikācija visu 4 komandu starpā, cik precīzi vadītāji nodos informāciju un kā katrs dalībnieks spēs koncentrēties uz kopīga mērķa sasniegšanu.

# # #

„Notikusi kārtējā spēle projekta „Mängukogemus! Õppekogemus? Elukogemus...” ietvaros. Uzdevums, kas dots dalībniekiem spēlē „Projekts”, tā saucamajam pieaugušo skatījumam, izskatās sarežģīts un daudzslāņains. Taču jaunie un radošie censoņi ar to tiek galā. Tas ir vecums, kad neeksistē šķēršļi! Var rasties grūtības, lai izveidotu kopīgu viedokli, izprastu otru un panāktu, ka pašu sapratuši pareizi. Bet rezultātā iznāca, ka pateicoties vēlmei sasniegt mērķi, dalībnieki izveidoja biznesa plānu un radīja elastīgu pieeju strauji mainīgā situācijā. Un galvenais, ka jaunie cilvēki komunicēja un radīja visu kopīgi! Nezinu kā bērni, bet es ļoti uztraucos, gaidot kulmināciju. Un lūk, jau 4 komandu daļas apvienojušās vienā veselumā. Izdevās projekts, izdevās spēle. 2 stundu laikā izdevās pārdzīvot daudz dažādu situāciju un iegūt būtisku pieredzi. Un, kā zināms, „jebkurā zinātnē, jebkurā mākslā labākais skolotājs- pieredze”.”

Anna Uļimova

Interešu izglītības vadītāja

Privātā ģimnāzija „Sakala” (Igaunija)

# # #

Atsauksmes no skolēniem:

„Ļoti, ļoti patika. Spēle bija ļoti interesanta un dinamiska. Uzzināju daudz noderīga, un komanda bija brīnišķīga!”

„Spēle ir interesanta gan no konstrukcijas viedokļa, gan no tā ko iemāca. Pats aizraujošākais atklājums man bija kā mani uztver apkārtējie (un īpaši tie, ar kuriem es agrāk īpaši nekomunicēju)”.

# # #

Pieteikties