Paldies visiem par dalību

radoši izzinošā nometnē

"Ģēnijs Tevī- 3!", 21.-25.oktobrī

un jaukajām atsauksmēm!!!

Gaidīsim jūs atkal!Nometne pielīdzināma izklaides pasākumam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 255 (20.05.2019.) 22.panta 22.12. apakšpunktu, un pēc elektroniski saņemtā rēķina apmaksas patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības.

Rediģēts pēdējo reizi: 12.11.2019.

 .