5 spēle „Komanda”

  • Komandas gara veidošana
  • Katra komandas dalībnieka stipro pušu atklāšana
  • Uzticības palielināšana klasē

Spēle „Komanda” tiek ieteikta kā pirmā spēle, kuras gaitā dalībnieki apgūst komandas darbības principus, nostiprina sadarbību un iepazīstas ar GAME club spēļu noteikumiem.

Divu stundu spēle ir sadalīta vairākās daļās ar īpašu nolūku. Pirmajā daļā katrs dalībnieks noskaidro un izvērtē vai un cik daudz viņa klase atbilst komandai, kā arī pamato kāpēc.

Tālāk notiek komandas izveide. Šim mērķim spēles vadītāji rada situācijas, kurās dalībniekiem nākas vēlreiz iepazīt vienam otru, uzzinot jaunu informāciju par savu klasesbiedru spēcīgajām pusēm.

Otrā spēles daļā dalībnieki mācās sadarboties, kopīgi pieņemt lēmumus, kā arī katram dalībniekam tiek dota iespēja uzņemties līdera lomu.

Spēles beigu daļā no dalībnieku puses tiks sagaidītas vairākas prasmes: stratēģiskā domāšana un rēķināšanās ar klasesbiedru viedokli, lomu dalīšana komandā. Šajā daļā būs skaidrs kā komandas gars iedzīvojies konkrētajā klasē.

Pieteikties