8 spēle „Līderi”

  • Līdera īpašību noskaidrošana
  • Līderu identificēšana zināmu personību vidū
  • Iespēja katram izjust sevi līdera lomā

Spēle „Līderi” sākotnēji tika izveidota klasei, kurā pēc klases audzinātājas teiktā, gandrīz katrs bērns sevi uzskatīja par līderi un pat netaisījās rēķināties ar apkārtējo viedokli. Šī iemesla dēļ liela daļa strīdu pārauga konfliktos, kuri savukārt traucēja mācību procesam.

Tāpēc spēles „Līderi” galvenais mērķis ir tādu situāciju radīšana, kurās skolnieki stāsta par savām stiprajām pusēm un uzzin par savu klasesbiedru stiprajām pusēm.

Sākumā, balstoties uz pazīstamu personību piemēriem, spēles dalībnieki apskata īpašības, kurām vajadzētu būt īstā līderī un atrod tādas arī sevī.

Tālāk mēs runājam par vājām pusēm: līderis arī var kaut ko neprast vai nezināt. Tieši tas palīdz radīt drošu saziņas zonu, kurā dalībnieki analize savas vājās un stiprās puses.

Spēles noslēguma daļā katram dalībniekam tiek dota iespēja uzņemties atbildību un nospēlēt līdera lomu. Izpildot šo vingrinājumu, bērni saprot, ka ikvienā ir individuālas līdera īpašības un, ka ir situācijas, kurās nepieciešams ļaut īstenot savas līdera dotības citam, ja viņš varētu labāk paveikt darbu.

# # #

„Lūk ko par novadīto spēli „Līderi” man pastāstīja bērni. Spēle patika, visvairāk tieši noslēguma daļa. Bērni īpaši uzsvēra, ka bija jāpieņem lēmumi un, ka ne vienmēr viņi tam bija gatavi- šaubījās, baidījās pieņemt nepareizu lēmumu, izjuta, ka visi ir līdzvērtīgi- nav labāko, teica, ka spēle viņus ir satuvinājusi, ko var just citādā saziņā starpbrīžos, ka viņi mācās viens otrā ieklausīties, uzzin daudz jauna par saviem klasesbiedriem.

Es no savas puses varu teikt, ka bērni ir kļuvuši atvērtāki- mums arī agrāk ir bijušas uzticamas attiecības, kad viņi atskrēja, lai saņemtu padomu vai vienkārši parunāties, bet tagad diena sākas ar to, ka meitenes tiek apķertas un zēni vienmēr mīņājas blakus.”

Ar cieņu pret Jums un jūsu darbu,

Tatjana Žajvoronskaja

7C klases audzinātāja

Tallinas Humanitārā ģimnāzija

# # #

Pieteikties