1 spēle „Izvēle”


  • Atbildības uzņemšanās
  • Lēmuma pieņemšanas prasme
  • Savas izvēles rezultāta novērtēšana

Atbildības uzņemšanās- tas ir pirmais solis ceļā uz apzināšanos. Jo ātrāk bērni sapratīs, ka dzīvē galvenokārt viss ir atkarīgs no katra paša, jo ātrāk un lielākus panākumus viņi sasniegs, un mazāk žēlosies par apkārtējiem apstākļiem.

Spēlē tiek radītas situācijas, kurās ātri jāpieņem lēmums, jāpalīdz otram un jāuzņemas atbildība gan veiksmes gadījumā, gan zaudējumā. Ir svarīgi iemācīties pieņemt zaudējumu tā, lai rezultātā veiktu secinājumus, gūtu mācību un dzīvē atkal ietu uz priekšu.

Pieņemot lēmumu, jārēķinās ne tikai ar savu viedokli, bet arī draugu, partneru u.tml. Paši atbilstošākie lēmumi mūs noved pie „win-win” (uzvarētājs- uzvarētājs) situācijas!

Pieteikties