2 spēle „Kajera”


  • Savu stipro pušu apzināšanās
  • Profesijas izvēle
  • Izvēlētās profesijas „pielaikošana” spēles veidā

Karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Balstoties uz mūsu pieredzi, daudzi pēdējo klašu skolēni līdz pat skolas beigšanai  nevar pieņemt lēmumu ko īsti darīt tālāk. Un viņus var saprast: mūsdienu pasaulē ir tik daudz dažādu profesiju...

2 h spēle „Karjera” dod iespēju skolēniem neformālā vidē vēlreiz aizdomāties par savām prioritātēm, izvēloties savu darbības virzienu, profesiju. Kas man ir svarīgi: - Inovācijas? – Elastīgs darba laiks? – Nauda? – Ieguldījums cilvēces attīstībā? – Atrašanās vieta? – u.t.t. Atbilstoši sniegtajām atbildēm dalībnieki dalās grupās un rada ideālās darba vietas.

Parbaudīsim arī slavenā amerikāņu psihologa Dž. Hollanda proforientācijas testus iesaistot dalībnieku intuīciju. Tas nozīmē, ka profesijas izvēlē tiks iesaistīts ne tikai saprāts, bet arī sirds! Un, ja abu izvēle sakrīt, tātad izvēlētais ceļš visticamāk būs īstais!

Pieteikties