3 spēle „V un S”


  • Izpratne par atšķirīgo pasaules uztveri zēniem un meitenēm
  • Kopīgas valodas meklējumi un atrašana ar pretējo dzimumu
  • Kopīgo vērtību noskaidrošana

Spēle „Vīrieši un Sievietes” („Zēni un meitenes”) domāta 5.-12.klasēm. Spēles unikalitāte slēpjas uzticamas atmosfēras radīšanā, kura kalpo par pamatu, lai iepazītu pretējā dzimuma pasauli.

Spēles sākumā telpa ir sadalīta divās daļās- meiteņu  un zēnu teritorijās. Pirmo spēles daļu viņiem nāksies pavadīt atsevišķi. Šādu divu zonu izveide domāta nevis, lai uzsvērtu atšķirības starp vīrieša un sievietes pasauli, bet gan, lai izprastu kādi stereotipi pastāv, un cik ļoti tie traucē ar cieņu uztvert pretējā dzimuma pasauli.

Otrajā spēles daļā zēni un meitenes sēžas kopīgā aplī, runā par stereotipiem, uzdod jautājumus, atbild un darbojas, lai atrastu kopīgas vērtības. Šādi visi gatavojas finālam, kurā zēni un meitenes viens otram novadīs ekskursiju savā pasaulē, kura jau būs attīrīta no stereotipiem.

Pieteikties