/8 nodarbības/        Pieteikties

Vecākiem pieder visnozīmīgākā loma bērnu dzīvē.

Vecāki uztur un atmodina labāko, kas ir bērnos: viņu prāta spējas, iniciatīvu, jūtas, atbildību, humoru, pašapziņu, cilvēcīgumu, kā arī spēju būt uzmanīgiem pret apkārtējo cilvēku vajadzībām un ne tikai.

Tieši vecāki spēj palīdzēt bērniem sasniegt vairāk, dzīvot pilnvērtīgāk un būt laimīgākiem.Apskatāmās tēmas:

 • kā mācīt bērnam patstāvību un veidot pozitīvu pašvērtējumu

 • attiecību uzlabošana/ uzturēšana starp vecākiem un bērniem

 • atšķirīgas komunikācijas metodes un reālu situāciju analīze

 • kā rast kompromisu starp savām un bērna vēlmēm

 • kļūsim radoši, lai viegli risinātu radušos ģimenes konfliktus

 • noskaidrosim kā saglabāt sevi, kad kārtējā apņemšanās savaldīties ir izgāzusies

 • kāpēc pātagas un burkāna metodes aizvien sliktāk darbojas

 • Kāpēc "Tu esi malacis!", "Es ar Tevi lepojos", "Tas ir skaists zīmējums" NAV uzslavas un kā veidot pareizas uzslavas

 • kā panākt, ka bērns mācās ar prieku un paveic mājas darbus laicīgi

 • runāsim par attieksmi pret novērtējumiem, atzīmēm un piezīmēm

 • iegūsim izpratni par mācību procesu

 • mācīšanās līmeņu piramīda

 • apskatīsim komunikāciju ar pedagogiem

 • kā mācīt nemācot

 • ko izmantot pēršanas un sodīšanas vietā

 • meklēsim risinājumus reālām dzīves situācijām

 • izbaudīsim kā ir būt laimīgiem, pārliecinātiem un gandarītiem vecākiem

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ATSAUKSME- Sanda, 3 bērni

No savas bērnības mēs atceramies kā tikām audzināti un nereti šīs metodes pielietojam arī mūsu bērnu audzināšanā. Vai tas ir pareizi?! Gudru vecāku skola ir izcils kurss jebkuram vecākam, kurš grib labāk izprast sevi, savu bērnu un palīdzēt viņam izaugt laimīgam.
Lekciju laikā es guvu atbildes:
*) kā bērnu mīlēt un attīstīt, nevis izlaist
*) kur ir robeža - vai jāslavē par jebko ko bērns dara, vai tomēr jāakcentē labi paveiktais
*) kā bērnu motivēt, nevis “uzpirkt”
*) ko ļaut darīt pašam un kad palīdzēt
*) kā mācīt nemācot
*) kā izprast bērna emocijas un to cēloņus
*) kā veidot sarunu problēmas atrisināšanai
Inese ir ļoti pieredzējusi un enerģiska pasniedzēja. Viņai nekad nav jāmeklē atbilde pat uz sarežģītiem jautājumiem un galvenais - viņa liek aizdomāties mums pašiem. Lekcijās tiek piedāvāti gan zinātniski skaidrojumi, gan ļoti noderīgas praktiskas tehnikas, ko mūsu ģimene nu jau pielieto ikdienā.
Es šo kursu iesaku jebkuram vecākam, jo mūsdienu pārpilnajā pasaulē pareizi audzināt bērnu ir grūti un Inese ļoti labi parāda robežas, kādēļ bērnam jāļauj izdarīt savas izvēles, kādēļ jāļauj iesaistīties un cik mums ir liela ietekme veselīgu personību veidošanā.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


Mēs - vecāki ik dienas piedalāmies savu bērnu nākotnes veidošanā, tāpēc darīsim to iespējami labāk!

Pasniedz: Mag.oec. Inese Matvejeva- Gērena, divu bērnu mamma, Starptautiski sertificēts komunikāciju- attiecību koučs (t.sk. vecāki- bērni), biznesa treneris, studējusi pedagoģiju, psiholoģiju.

Valoda: Latviešu 

Notiek: no novembra, 2020., katru otro ceturtdienu

Cena: EUR 35* (kopā EUR 280)

* maksājot par visu kursu EUR 232 (EUR 29 par nodarbību)

Uzziņām/ privātām konsultācijām: 26444016, studija.funa@gmail.com

     Pieteikties

Papildus atsauksmes:

VIDEORAKSTISKI

Jautājumi atsauksmēm:

1.      Kas pamudināja apmeklēt „Vecāku skolu!” (Ko sagaidījāt no šiem kursiem)?

2.      Vai saņēmāt gaidīto rezultātu un, ko vēl noderīgu ieguvāt kursos?

3.      Kas, jūsuprāt, saistībā ar kursiem mainījies jūsu dzīvē (piem., attiecībās ar bērniem, ģimenē, darbā, u.c.) ?

4.      Kam un kāpēc būtu svarīgi šos kursus apmeklēt?

5.      Ko vēlaties ieteikt/ novēlēt?

Patīkamu lasīšanu!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Sarmīte (meita 7 gadi)

Mana dziļākā vēlme bija būt par foršu mammu savai meitai- ļaut un atbalstīt viņu attīstoties viņai labākajā veidā. 

Kad uzzināju par ''Gudru vecāku skolu'', manī radās sajūta, ka tur man jābūt.

Pateicoties ''Gudru vecāku skolas'' apmeklēšanai, uzzināju dažādus jaunus "knifiņus" kā var veidot cieņpilnu komunikāciju ar bērniem un pieaugušajiem. Būtiski mainījās izpratne par  bērnu interesēm un vajadzībām atbilstoši vecumposmam. Ka jārunā bērna valodā un, ka bērnam svarīgākais attīstībā ir kvalitatīvi pavadīts laiks ar mammu un tēti. Tas palīdz man būt par uzticības personu savai meitai un bērniem ar kuriem strādāju, kā pedagogs gan bērnu nometnēs, gan ''Jauno līderu klubā'', gan vadot izglītojošās spēles.

Saņēmu vairāk nekā biju gaidījusi gan no Ineses, gan arī citām mammām un pedagogiem par šīm vērtīgajām nodarbībām, kurās ieguvu arī citu cilvēku pieredzi un atziņas!

''Gudru vecāku skolu'' iesaku apmeklēt gan bērnu vecākiem, gan aizbildņiem, gan pedagogiem, īsāk sakot visiem, kam svarīgi ir gan savi bērni, gan bērni kopumā un attiecības ar viņiem. 

Bieži dzirdam ''bērni ir mūsu nākotne'', tieši tāpēc novēlu ik vienam saprast, ka tieši šobrīd nevis vēlāk ''mūsu nākotnē'' jāieliek pamati, sirds siltums un veselīga pašapziņa. Lai drošāk un kvalitatīvāk dzīvojam mūsu skaistajā valstī arī nākotnē! 

Paldies!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Gunita (meita 6 gadi, dēls 12 gadi)

1.       Par šāda veida kursu nepieciešamību sāku domāt jau ar dēla pirmajām skolas gaitām. Iemesls:

Vienīgais veids kā dēls izpildīja mājas darbus pirmajās divās klasēs bija tāds, ka man vai dēla tēvam (t.i.kādam no vecākiem) vajadzēja viņam sēdēt klāt. Pretējā gadījumā viņa interese tika piesaistīta jebkam, kas atradās viņa redzes lokā, izņemot mācības. Pie mājas darbu pildīšanas viņš varēja nosēdēt līdz 2-3h un tā arī neko neizdarīt. Nelīdzēja ne laika limita noteikšana, ne burkāna, ne pātagas metode. Šāds mājas darbu pildīšanas veids bija apgrūtinošs visām iesaistītajām pusēm: vecākiem – laika zaudējums, māsai – uzmanības trūkums, visiem ģimenes locekļiem “uzvilkti” nervi. Šo laiku atceros ar nepatiku un kā sava veida murgu...

Kāpēc tieši kurss “Gudru vecāku skola” un tieši tagad:

Pa šo laiku, kamēr dēls nu jau ir 5.klasē, līdzīga tipa kursus neizdevās atrast (meklēju, kur uzsvars ir likts tieši uz mācīšanās procesu un no tā izrietošajām sekām un atbilstošs konkrētajai vecuma grupai). Šī gada rudenī 1.klasē mācības uzsāks meita un ļoti negribas piedzīvot to pašu murgu, kas bija ar dēlu. Vēlos būt gatava jau laikus, lai novērstu scenārija atkārtošanos.

  2.       Vai būs ieguvums tieši uz mācīšanās procesu, varēšu pateikt rudenī. Bet... Kursu laikā saņēmu daudzas atbildes uz jautājumiem, kas man bija neatbildēti. Apstiprinājumu lietām, ko darīju pareizi (arī tas ļoti palīdz un dod spēkus). Guvu daudz atziņu un ieteikumu. Patika, ka ir praktiskie uzdevumi, kuriem izpildes laiks bija 2 nedēļas (optimāls laiks – pietekošs, lai izpildītu, lai neaizmirstu un tajā pašā laikā nostiprinātu apgūto). Kursu laikā saņemtā informācija no kursu vadītāja un piedzīvotie reālie gadījumi no kursa dalībniekiem, lika disciplinēties pašam: strādāt ar sevi, piedomāt pie tā, ko dari (tā teikt: “nesastrebt karstu”). Tas viss uzlaboja klimatu ģimenes dzīvē: gan komunikācijā ar bērniem, gan vīru.

  3.       Kursiem beidzoties ir nožēla, ka tie ir beigušies, jo nav kas mani disciplinē jeb jāsaka godīgi: pašai to izdarīt ir grūtāk. Rodas jaunas problēmas bērnu audzināšanā un nav kas sniedz profesionālu atbildi, jo nu tā ir jāmeklē pašai. Vienīgais: nu es esmu gudrāka un risinājumu atrast varu vieglāk un veiksmīgāk :)

  4. Kursi noteikti noderēs vecākiem, kam ir bērni vecumā no 6-10 gadi un arī nedaudz vecākiem. Tie ir kursi ne tikai par mācīšanos, kas saistīta ar skolu, bet arī  par mācīšanos, kas saistīta ar cieņu vienam pret otru: vecākiem un bērniem, mani un man apkārt esošajiem cilvēkiem (jo ieteikumi darbojas arī uz apkārt esošajiem pieaugušajiem darbā, mājās, sabiedrībā). Kursi māca bērnu audzināt ar cieņu vienam pret otru, māca izprast bērna vajadzības un respektēt tās, tajā pašā laikā neaizmirstot sevi.

  5. Ikvienam kursa dalībniekam novēlu gūt to pozitīvo, ko guvu es:

apziņu par savām mammas spējām, jaunu iespēju apjaušanu un to prieku, ko sniedz bērns, kad viņš sadarbojas ar mani un mēs spējam rast kompromisu, kas apmierina mūs abus.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                Pieteikties

Inga (meita 8 gadi)

1.      Kas pamudināja apmeklēt „Gudru vecāku skolu!” (Ko sagaidījāt no šiem kursiem)

Uz "Gudru vecāku skolu" pieteicos ar zināmu skepsi - iepriekš nesaskaņu dēļ skolā ar bērnu (8 gadi) tika apmeklēti gan psihologi, gan psihoterapeiti pusotra gada garumā, taču bez rezultātiem. Pieteicos ar domu: ja arī šis nelīdzēs, atmetīšu visam ar roku uz laiku un gaidīšu bērna pilngadību :) 

2.      Vai saņēmāt gaidīto rezultātu un, ko vēl noderīgu ieguvāt kursos? 

Kursos beidzot sapratu, ko nozīmē speciālistu ieteikumi par "robežu novilkšanu", "runāšanu ar bērnu" un tamlīdzīgi, jo tieši šajos kursos apguvu nevis tikai ko darīt, bet kā tieši pareizi darīt. 

3.      Kas, jūsuprāt, saistībā ar kursiem mainījies jūsu dzīvē (piem., attiecībās ar bērniem, ģimenē, darbā, u.c.) ?

Pateicoties šiem kursiem kardināli mainījās mūsu ģimenes sadzīve - nomainījām bērnam skolu tieši šo kursu ietekmē, pielietoju praksē iegūtās zināšanas, nostiprinot tās ar kursos dotiem "mājas darbiem", attiecības skolā bērnam ir uzlabojušās ļoti, bērns uz skolu iet ar prieku, ir motivēts apgūt zināšanas patstāvīgi un es esmu tikusi galā ar savu problēmu - pāraprūpi. :) Kursos iegūtās zināšanas pielietoju ikdienā gan kontaktējoties ar bērniem, gan arī darba kolektīvā un ģimenē. 

4.      Kam un kāpēc būtu svarīgi šos kursus apmeklēt?

Kursus svarīgi būtu apmeklēt īpaši tiem vecākiem, kurus ir nogurdinājušas ilgstošas nesaprašanās ar bērnu un mūžīgās problēmas skolā, jo kursos apskatāmās tēmas, teorija un tās pielietošana praksē, sistemātisks darbs tieši ar sevi un atgriezeniskā saite ar pasniedzēju dod lielisku rezultātu! 

5.      Ko vēlaties ieteikt/ novēlēt?

Veiksmes un izdošanos!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                     

 Inese (3 bērnu mamma - 10, 6 un 2 g.v.)

1. Izlasot Gudru vecāku skolas programmu mani visvairāk ieinteresēja tēma par to, kāpēc mūsdienu bērnu audzināšanā nedarbojas "burkāna" un "pātagas" metodes, jo tieši to es biju novērojusi savā pieredzē. Solījums izskaidrot, kāpēc šīs metodes bērnu audzināšanā nedarbojas efektīvi un ilgtermiņā un ko likt to vietā bija mans pamudinājums apmeklēt vecāku skolu.

2. Lai gan esmu regulāri apmeklējusi dažādus kursus, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, Gudru vecāku skolā ieguvu daudz noderīgu zināšanu. Ļoti patika, ka izmēģinājām dažādu metožu pielietošanu praktiski gan uz vietas kursos, gan katru nedēļu mājas darbos ar saviem bērniem.

Ļoti patika arī dalīšanās pieredzē ar citām mammām, kas kursos notika katrā nodarbībā. No citām mammām arī guvu vērtīgu pieredzi un idejas, kā viņas tiek galā ar krīzēm vai problēmsituācijām savu bērnu audzināšanā.

3. Ar bērniem vairāk cenšos izrunāt problēmsituācijas, pielietojot Gudru vecāku skolā apgūtās sarunu metodes. Tagad man vieglāk ir saglabāt nepieciešamo pacietību šādās situācijās, jo zinu, ka tas dod vēlamo rezultātu - pozitīvu situācijas risinājumu visiem ģimenē :)

Jūtu, ka arī bērni pozitīvi mainās un ir motivēti sadarboties, jo novērtē, ka cenšos atrisināt problēmsituācijas viņus aktīvi iesaistot risinājumā, nevis tikai diktējot vecāku noteiktus ierobežojumus.

 4. Šos kurus varu ieteikt visiem vecākiem :)

5. Lai mums visiem izdodas kļūt par gudriem vecākiem!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                              Pieteikties

Iveta (dēls 8 gadi)

1. Kas pamudināja apmeklēt "Gudru vecāku skolu!" (Ko sagaidījāt no šiem kursiem)?

Apmeklēt “Gudru vecāku skolu” pamudināja vēlme izprast savu bērnu, kādēļ konkrētās situācijās viņš rīkojas tā vai citādi. Iemācīties, kā bērnam var palīdzēt risināt dažādas situācijas, uzlabot mācīšanās procesu, kā pareizi veikt pārrunas ar bērnu, motivēt.

 2. Vai saņēmāt gaidīto rezultātu un, ko vēl noderīgu ieguvāt kursos?

Jā, saņēmu gaidīto rezultātu. Ieguvu zināšanas par pārrunu veikšanu, mācīšanās procesu. Patika Ineses pasniegšanas stils – profesionāls un saistošs.

3. Kas, jūsuprāt, saistībā ar kursiem mainījies jūsu dzīvē (piem., attiecībās ar bērniem, ģimenē, darbā, u.c.) ?

Iegūtās zināšanas palīdz. Atkal redzot tās pašas situācijas, pēc kursiem sapratu, kādēļ bērns tā rīkojas, runā, uzvedas un ir vieglāk bērnam palīdzēt, saprast, veikt pārrunas. Jo kursos tika apgūtas dažādas metodes.

4. Kam un kāpēc būtu svarīgi šos kursus apmeklēt?

Šos kursus būtu vērtīgi apmeklēt vecākiem, kuriem ir svarīga komunikācija ar bērnu, kuri vēlas iemācīt bērniem patstāvību.

5. Ko vēlaties ieteikt/ novēlēt?

Novēlu vecākiem apmeklēt šos kursus, kuros var rast atbildes un metodes kā strādāt ar savu bērnu veidojot to par stabilu personību.

Inesei novēlu daudz vecākus kursos, kuri vēlas uz zināšanām balstītas attiecības ar savu bērnu!!!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Dace  (dēls 9 gadi, meita 12 gadi)

1.      Kas pamudināja apmeklēt „Gudru vecāku skolu!” (Ko sagaidījāt no šiem kursiem)?

- kursus gaidīju 3.gadus :), mana vēlme bija galvenokārt iemācīties kādas praktiskas metodes, kuras pielietot ikdienas komunikācijā ar bērniem (it īpaši ar dēlu).

2.      Vai saņēmāt gaidīto rezultātu un, ko vēl noderīgu ieguvāt kursos?

- gaidīto rezultātu saņēmu, un pati bija pārsteigta, cik labi strādā, ja pati saņemos un mainu gan savu attieksmi, gan ieradumus. Man ļoti patīk, ka teorija ir kā praktisks pielietojums, ka visas metodes ir jau izmēģinātas no Tavas puses iepriekš un tās tiešām strādā.

3.      Kas, jūsuprāt, saistībā ar kursiem mainījies jūsu dzīvē (piem., attiecībās ar bērniem, ģimenē, darbā, u.c.) ?

Manas attiecības ar dēlu ir uzlabojušās, mēs varam komunicēt, bez bļaušanas un liekām dusmu emocijām. Metode, kuru pielietoju ar meitu, deva pārsteidzošu rezultātu, kā rezultātā mainījās gan attieksme pret apkārtējiem, gan uzlabojās sekmes.

4.      Kam un kāpēc būtu svarīgi šos kursus apmeklēt?

- vecākiem, kuri bērni ir līdz 12 gadu vecumam, kuri vēlās vairāk izprast gan sevi, gan bērnus. Kursus ieteiktu visiem vecākiem, kuri vēlās, kaut ko manīt savā dzīvē, nevis "čīkstēt", cik viss ir slikti. Šāds kurss noderētu arī pedagogiem.

5.      Ko vēlaties ieteikt/ novēlēt?

-  Turpināt iesākto! Novēlu nezaudēt dzīvesprieku un entuziasmu, ko Tu dod kursa apmeklētājiem, kas palīdz arī saņemties un pielietot dzīvē pēc tam iesākto.

     Pieteikties