JAUNUMS!

Rudens brīvlaika nometne

23.- 27. oktobris( 2017 )

Izglītojošās Dzīves spēles !

12- 15 g.v.


Izzinošā nodarbība „21.gadsimta prasmes”

- ļaus dalībniekiem apzināties, kāpēc un kādas tieši prasmes ir vajadzīgas mūsdienās
- sniegs izpratni kā šīs prasmes attīstīt sevī

Dalībnieki izspēlēs kopā 5 Izglītojošās Dzīves spēles

Izglītojošā dzīves spēle ir īpaši veidota 2h nodarbība, kurā katrs dalībnieks iesaistās darbojoties šeit un tagad. Spēlē tiek modelēta dzīves situācija, sekojot vienkāršai pārliecībai: labākais skolotājs ir pati dzīve. Dalībnieki spēles gaitā izmanto savas zināšanas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, pilnveido komunikācijas un sadarbības prasmes,  un apgūst jaunus uzvedības modeļus (atbilstoši konkrētās spēles tēmai) turpmākai pielietošanai reālā dzīvē. Šo neformālās izglītības metodi izmantojam, jo tieši spēlē personība attīstās brīvi, mērķtiecīgi un harmoniski.


„ IZVĒLE ”

Otrā spēle, kuras gaitā dalībnieki apzinās, ka atbildības uzņemšanās- tas ir pirmais solis ceļā uz veiksmi. Dalībnieki piedzīvos, ka no katra paša ir atkarīgs kā virzās notikumu gaita un ir bezjēdzīgi vainot apkārtējos cilvēkus vai apstākļus.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kas ir lēmumu pieņemšanas process?
 • Kā pieņemt individuālus, kā komandas lēmumus?
 • Kā pieņemt zaudējumu, lai gūtu mācību un turpinātu virzību uz mērķi?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

 • Lēmuma pieņemšana
 • Atbildības uzņemšanās
 • Savas izvēles rezultāta novērtēšana
 • Lēmumi, kas mūs noved pie „win-win” (uzvarētājs- uzvarētājs) situācijas

„BIZNESS”

Ceturtā spēle, kurā dalībnieki nokļūst biznesa aizkulisēs un piedzīvo, ka tas nav vienkārši pirkšanas- pārdošanas process, bet gan jaunas vērtības radīšana. Spēles gaitā dalībniekiem tiek dota brīnišķīga iespēja paust un attīstīt savas uzņēmēja spējas.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kādām īpašībām būtu jāpiemīt mūsdienu uzņēmējam?
 • Ko nozīmē radīt jaunu preces/ pakalpojuma vērtību?
 • Kā veicināt pārdošanu un piesaistīt investorus?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

 • Unikālas preces/ pakalpojuma radīšana
 • Reklāmas izveide, preces/ pakalpojuma prezentēšana
 • Izpratne par konkurenci un pieprasījumu
 • Ieraudzīt savu lomu un vietu mūsdienu biznesa sabiedrībā


Nometnē dalībnieki apgūs atsevišķus  koučinga instrumentus un tiks pielietotas metodes:

 • cēlonis- sekas

 • „+”  kļūdīšanās

 • 6 soļu problēmu risināšana

 • spēļu teorija

Nodarbību vieglums un skaidrība veicinās dalībnieku motivāciju darboties ar pilnu atdevi, savukārt spēļu metode papildus jautrībai ļaus iegūt/ nostiprināt vajadzīgās zināšanas un prasmes.

Katru dienu nometnes dalībnieki āra aktivitātēs pavadīs  ne mazāk kā 2 h.


Priecāsimies tikties nometnē 

„Izglītojošās Dzīves spēles !”

Sīkāka informācija, pieteikšanās*:

studija.funa@gmail.com    tālr.: 26444016- Inese

Spied, lai pieteiktos!

*P.S. lūdzam pieteikties laicīgi

5 dienu nometne izveidota ar mērķi- radoši, jautri un noderīgi pavadīt laiku, attīstot dalībniekos aktuālās prasmes 21.gadsimtā.

Norise:

     Katra nometnes diena sākas ar radošu interaktīvu iesildošo nodarbību atbilstoši dienas tēmai (paredzēti arī eksperimenti, radošās darbnīcas, challenge (izaicinājumi) u.tml.).

Interaktīva nodarbība nozīmē, ka dalībnieki tiek iesaistīti un aktīvi līdzdarbojas.

 

KOMANDA 1

Pirmā spēle, kuras gaitā dalībnieki apgūst komandas darbības principus, nostiprina sadarbību un iepazīstas ar Izglītojošo spēļu noteikumiem.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kas ir komanda?  Kad un kāpēc  tā ir vajadzīga?
 • Kāpēc komandas mēdz būt neefektīvas?
 • Kā darbojas veiksmīga komanda un kā tādu izveidot?
Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:
 • Katra komandas dalībnieka stipro pušu atklāšana
 • Uzticības palielināšana dalībieku vidū, komandas gara veidošana
 • Savstarpēja sadarbība, dažādu lomu pieņemšana komandā
 • Stratēģiskā domāšana,  kopīga komandas lēmuma pieņemšana
 • Efektīvas komandas veidošana

„ LĪDERIS ”

Trešā spēle, kas ļauj piedzīvot to, ka vajadzības gadījumā ikviens no mums spēj veikt līdera lomu. Dalībnieki apzinās, ka labs līderis spēj ne tikai vadīt komandu, bet arī kļūt par efektīvu komandas dalībnieku. Spēles gaidā katram dalībniekam tiek dota iespēja uzņemties atbildību un nospēlēt līdera lomu.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Ko nozīmē līderis?
 • Kādas īpašības piemīt līderiem?
 • Kā rodas līderi?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

 • Līdera īpašību saskatīšana sevī un apkārtējos
 • Klausīšanās un sadzirdēšana
 • Sava viedokļa pamatošana un citu viedokļu cienīšana
 • Iejušanās līdera lomā

" NAUDA "

Piektā spēle, kas tapusi, sekojot sakāmvārdam: „Centu pie centa neliksi, eiro nesakrāsi!”. Spēles dalībnieki pilnveido savas zināšanas un prasmes finanšu jomā,  izmēģina sevi finanšu konsultantu lomā un  veido finanšu plānu savai turpmākajai dzīvei.

Spēles dalībnieki paši meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kas ir nauda? Ko nozīmē daudz naudas?
 • Cik maksā SMS- aizdevums?
 • Kāda ir vidējā alga Latvijā?
 • Cik saņem pensionāri un kāds tam sakars ar dzīvi šodien?
 • Vai visu var nopirkt par naudu?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas prasmes:

 • Dalībnieka prioritātes un nauda
 • Īstermiņa un ilgtermiņa finanšu plānošana
 • Nauda - viens no resursiem

Nometne notiks:

O.Kalpaka bulvāris 8 (centrs), Rīga.

Darba laiks:

9:30-16:00

Ēdināšana:

Pusdienas iekļautas. Launags- pēc vienošanās. 

Dalības maksa:

Euro 109