Vasaras brīvlaika nometnes

JAUNUMS!

Pavasara brīvlaika nometne

        7-12 g.v.                                                      Rīga (centrs)

"Ģēnijs Tevī 6!"

11.-15.marts, 2019

Spied, lai pieteiktos!

Jautājumiem, tuvākai informācijai - 26444016 (Inese)

Mērķi:

1.     Apgūt radošo spēju atraisīšanas tehnikas un pielietot tās savu unikālu izgudrojumu radīšanā

2.     Veicināt interesi par izzināšanu ārpus ikdienišķām lietām, padziļinot skolēnu zināšanas par:

-        vēsturiski nozīmīgākajiem izgudrojumiem un izgudrotājiem

-        Latvijas izgudrojumiem un izgudrotājiem

-        mūsdienu nozīmīgākajiem izgudrojumiem un izgudrotājiem

3.     Pielietojot pētniecību un eksperimentējot, attīstīt radošo un loģisko domāšanu, un nostiprināt skolēnos pārliecību par viņu spējām, prasmēm, radošumu un unikalitāti

4.     Iepazīstināt ar personību attīstošām brīvā laika pavadīšanas iespējām, akcentējot dažādu pakāpju fizisku aktivitāšu ietekmi uz prāta spēju attīstību

5.     Attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes, un lietderīgi un interesanti pavadīt laiku.

Atkārtoti apgāzīsim mītu, ka nonākt ģenialitātes un radošuma stāvoklī var tikai izredzētie!

Nometnes dalībnieki iesaistīsies 5 dienu radoši attīstošā sevis, savu spēju un unikalitātes izzināšanas pasaulē!

Ikviens dalībnieks iegūs praktisku pieredzi:
  • īstenojot izglītojošus eksperimentus
  • līdzdarbojoties interesantās pavasara tematiskajās darbnīcās
  • piedaloties izzinošās un sportiskās trasītēs
  • šķetinot īpaši sagatavotas mīklas, uzdevumus un sadzīves situācijas
  • un gūstot jaunus iespaidus EKSKURSIJĀS !

Nometnes pedagogi darbosies, lai vienlaikus ar pārdomātu atpūtu, izklaidēm un jautrību skolēni:

  • iepazītu intelektuāli attīstošas spēles un rotaļas

  • saņemtu jaunas zināšanas fizikas, ķīmijas, dabaszinātņu jomā

  • pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, un iegūtu praktisku dzīves pieredzi

  • apzināti izvēlētos fiziskas aktivitātes un uzturēšanos ārā

Daudz laika pavadīsim laukā, svaigā gaisā (min 2 h dienā)  un vairosim prieku sevī un apkārtējos!

Zināšanas un praktiskās aktivitātes tiks sniegtas atbilstoši nometņu dalībnieku vecumposmam, piedāvājot kopīgas un atšķirīgas darbošanās, uzdevumus, pārbaudījumus- izaicinājumus, spēles, radošās darbnīcas  1.,2. klašu, 3.,4. klašu un 5.,6. klašu grupām.

Nometne notiks:

 O. Kalpaka bulvārī 8, Rīga (centrs)

Darba laiks:  8:30-18:00 

Ēdināšana: brokastis ņemam līdzi, pusdienas un launags iekļauts  

Dalības maksa: Euro 112

Priecāsimies tikties mūsu radoši izzinošajā pavasara brīvlaika nometnē

„Ģēnijs Tevī - 6 !”

 Spied, lai pieteiktos!

Sīkāka informācija, pieteikšanās *:

studija.funa@gmail.com   

tālr.: 26444016- Inese

*P.S. lūdzam pieteikties laicīgi