Rudens brīvlaika nometne

 

"Ģēnijs Tevī 5!"

 

 22.- 26. oktobris                                   7- 12 gadi

 

       Spied, lai pieteiktos!

Mērķi:

1.     Apgūt radošo spēju atraisīšanas 5 tehnikas

(radošās domāšanas atbrīvošana un atvērtie jautājumi, radošās domas ritenis, no idejas līdz jaunam atklājumam, fakts vai izdoma, piecas atslēgas skaidrai un precīzai domāšanai)

2.     Veicināt interesi par izzināšanu ārpus ikdienišķām lietām, padziļinot skolēnu zināšanas:

- par kosmosa tēmu

- par Latvijas galvaspilsētu- Rīgu

3.     Atklāt Galileo Galilejs personību un gūt mācības no viņa dzīves

4.     Pielietojot pētniecību un eksperimentējot, attīstīt radošo un loģisko domāšanu, un nostiprināt skolēnos pārliecību par viņu spējām, prasmēm, radošumu un unikalitāti

5.     Iepazīstināt ar personību attīstošām brīvā laika pavadīšanas iespējām, akcentējot dažādu pakāpju fizisku aktivitāšu ietekmi uz prāta spēju attīstību

6.     Attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes, un lietderīgi un interesanti pavadīt laiku.

Nometnes pedagogi darbosies, lai vienlaikus ar pārdomātu atpūtu, izklaidēm un jautrību skolēni:

 • iepazītu intelektuāli attīstošas spēles un rotaļas

 • saņemtu jaunas zināšanas fizikas, ķīmijas, dabaszinātņu jomā

 • pilnveidojuši sadarbības un komunikācijas prasmes, un ieguvuši praktisku dzīves pieredzi;

 • apzināti izvēlētos fiziskas aktivitātes un uzturēšanos svaigā gaisā

Un vēl... gūsim jaunus iespaidus ekskursijās, t.sk.:

- 5D kino – “Look at Riga”

- planetārija apmeklējums Latvijas universitātē.

Nometne notiks:

 (centrs), Rīga

Darba laiks: 

8:30-18:00

Ēdināšana:

Brokastis ņemam līdzi, pusdienas un launags iekļauts 

Dalības maksa:

Euro 110


Apraksts:

Nometnes dalībnieki iesaistīsies 5 dienu radoši attīstošā sevis, savu spēju un unikalitātes izzināšanas pasaulē!

Ikviens dalībnieks papildus izvirzītajiem mērķiem iegūs arī praktisku dzīves pieredzi:
 • īstenojot izglītojošus eksperimentus
 • līdzdarbojoties interesantās pavasara tematiskajās darbnīcās
 • piedaloties izzinošās un sportiskās trasītēs
 • šķetinot īpaši sagatavotas mīklas, uzdevumus un sadzīves situācijas

Atkārtoti apgāzīsim mītu, ka nonākt ģenialitātes un radošuma stāvoklī var tikai izredzētie!

Gan zināšanas, gan praktiskās aktivitātes tiks sniegtas atbilstoši nometņu dalībnieku vecumposmam, piedāvājot kopīgas un atšķirīgas darbošanās, uzdevumus, pārbaudījumus- izaicinājumus, spēles, radošās darbnīcas  u.tml. topošo 1.,2. klašu, 3.,4. klašu un 5.,6. klašu grupām.

Daudz laika pavadīsim laukā, svaigā gaisā (min 2 h dienā)  un vairosim prieku sevī un apkārtējos!

Nometnes dalībnieki būs:

 • jautri, kvalitatīvi un lietderīgi pavadījuši laiku
 • ieguvuši pozitīvisma devu un jaunus draugus
 • izmēģinājuši jauniegūto zināšanu pielietojumu praktiski
 • radījuši unikālus pašdarinātus darbiņus
 • iepazinuši komandas sadarbības garu
 • apguvuši prasmi uzņemties un deleģēt atbildību


Priecāsimies tikties mūsu radoši izzinošajā rudens brīvlaika nometnē 

„Ģēnijs Tevī - 5 !”

Sīkāka informācija, pieteikšanās *:

studija.funa@gmail.com   

tālr.: 26444016- Inese

 Spied, lai pieteiktos!

 *P.S. lūdzam pieteikties laicīgi