Vasaras brīvlaika nometne 

27.06.- 01.07.    /        15.08.-19.08.

                „Ģēnijs Tevī- 1!”

   6-10 g.v.   

Apraksts:

Nometnes dalībnieki iesaistīsies 5 dienu aizraujošā sevis, savu spēju un unikalitātes izzināšanas pasaulē, papildus iegūstot lietderīgu tehnoloģiju izmantošanas pieredzi.

Atkārtoti apgāzīsim mītu, ka nonākt ģenialitātes un radošuma stāvoklī var tikai izredzētie!

Īpašas intelektuāli attīstošas spēles un rotaļas kalpos par pamatu kā brīvi, viegli un aizraujoši attīstīt domāšanu- gan radošo, gan loģisko. 

Radot oriģinālas un skaistas lietas,  skolēni paplašinās savu redzesloku un veidos estētisko gaumi.

Mērķi:

 1. Īstenot un uzturēt dzīvu komunikāciju skolēnu vidū, veicinot cieņpilnu attieksmi pret sevi un apkārtējiem
 2. Iepazīstināt ar radošām, personību attīstošām brīvā laika pavadīšanas iespējām.
 3. Nostiprināt skolēnos pārliecību par viņu spējām, prasmēm un unikalitāti.
 4. Kopīgi izpētīt kā mērķtiecīgi un jēgpilni izmantot tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Plānotie rezultāti:

Skolēni:

 • paaugstinājuši savu pašapziņu;
 • apguvuši pieejas kā piekļūt savām radošajām spējām;
 • ieguvuši zināšanas par tehnoloģiju lietderīgu un jēgpilnu izmantošanu;
 • pārzin un prot spēlēt intelektuāli attīstošas spēles un rotaļas;
 • iemācījušies īstenot veiksmīgu komunikāciju, cienot sevi un citus.

Papildus:

 • jautri, kvalitatīvi un lietderīgi pavadījuši laiku;
 • izmēģinājuši jauniegūto zināšanu pielietojumu praktiski;
 • radījuši unikālus pašdarinātus darbiņus;
 • ieguvuši pozitīvisma devu un jaunus draugus;
 • iepazinuši komandas sadarbības garu;
 • apguvuši prasmi uzņemties un deleģēt atbildību.
Nometne notiks: O.Kalpaka bulvāris 8 (centrs), Rīga.

Nometnes laiks:   8:30-18:00 

Ēdināšana: Brokastis ņemam līdzi, pusdienas un launags iekļauts. 

Dalības maksa: Euro 95 

Plānotā programma:

Pirmā nometnes diena

·       Iepazīšanās, saliedēšanas spēles.

·        Ketijas Perijas personība un daiļrade.

·        Tehnoloģiju zināšanu banka- mūzika, dejas.

·       Intelektuāli attīstošās spēles. Radošās darbnīcas.

Otrā nometnes diena

·       Stīva Džobsa personība.

·       Seminārs skolēniem par tehnoloģijām ,,Jaunas vides apgūšana’’.

·       Tehnoloģiju zināšanu banka- droša interneta vide.

·       Intelektuāli attīstošās spēles. Radošās darbnīcas.

Trešā nometnes diena

·       Volta Disneja personība un radošā darbība.

·       Multfilmu tapšanas process.

·       Tehnoloģiju zināšanu banka- telefona aplikāciju izmantošana.

·       Intelektuāli attīstošās spēles. Radošās darbnīcas.

Ceturtā nometnes diena

·       Džoannas Ketlīnas Roulingas personība un daiļrade.

·       Eksperimenti. Burvju triki.

·       Tehnoloģiju zināšanu banka- interneta resursu jēgpilna izmantošana.

·       Intelektuāli attīstošās spēles. Radošās darbnīcas.

Piektā nometnes diena

·       Ģēnijs manī!

·       Jaunas idejas brīvā laika pavadīšanai.

·       Mana tehnoloģiju zināšanu banka.

·       Intelektuāli attīstošās spēles. Radošās darbnīcas.

     Priecāsimies tikties mūsu radoši attīstošā vasaras
                brīvlaika nometnē
„Ģēnijs Tevī- 1!”

Sīkāka informācija, pieteikšanās*:

studija.funa@gmail.com    tālr.: 26444016- Inese

Spied, lai pieteiktos!

*P.S. lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Rediģēts pēdējo reizi: 21.02.2017.

 .