TRANSFORMĀCIJAS SPĒLE

4 spēlētāji= 6 stundas    Pieteikties

Transformācijas spēle radīta Skotijā, iedvesmojoties no senas Tibetiešu garīgās prakses, kas palīdz izprast kādas spēles ar mums izspēlē prāts.  Pirmā spēle pie spēlētājiem nonāca 1978 gadā un šodien to spēlē visā pasaulē, veiksmīgi pielietojot biznesā (kā instrumentu vadītāju treniņiem (high executive training)) un personīgajā dzīvē (kā instrumentu personības attīstībai un izaugsmei).

Transformācijas spēle ir lielisks veids atbilžu meklēšanā uz būtiskiem dzīves jautājumiem- biznesā, attiecībās, lēmumu pieņemšanā.

Spēli dalībnieks uzsāk ar konkrēta mērķa (jautājuma) formulēšanu un dzīves ceļojumā dodas ar šo fokusu. Izdzīvojot dažādus dzīves pavērsienus un pārvarot šķēršļus, dalībnieks  pakāpeniski pietuvojas sava jautājuma risinājumam.

Spēle atbalsta dalībieku ieraudzīt situācijas no dažādiem redzes punktiem, gūt jaunas atklāsmes, pārbaudīt savu intuīciju, kā arī gūt atbildes- ko ir vērts sākt darīt jau šodien un ko labāk tomēr atlikt vai pat neīstenot. 

Spēle dod iespēju:

  • izdzīvot svarīgu lēmumu pieņemšanu personīgajā dzīvē vai darbā

  • saņemt atbildes ko, kā un vai mainīt savā dzīvē

  • piedzīvot sev svarīgas iekšējas izmaiņas

Transformācijas spēles laikā dalībnieki novēro dažādas savas reālās dzīves situācijas un saņem atklāsmes kā notiekošo var mainīt. Katrs spēlētājs noskaidro savas stiprās puses un saņem dzīvei svarīgas mācības, darbojoties FIZISKĀ, EMOCIONĀLĀ, MENTĀLĀ UN GARĪGĀ līmeņos. 

Spēles gaitā dalībniekiem ir iespēja transformēt savu attieksmi un izveidot jaunu skatījumu uz aktuāliem jautājumiem reālajā dzīvē.

Ja vēlieties saskatīt ikdienā notiekošo lietu sakarību, attīstīt savu domāšanu un izprast savas dzīves ieto ceļu, piesakieties dalībai transformācijas spēlē!

Spēle sākas tāpat kā mūsu dzīve- ar piedzimšanu...

Pārējo uzzināsiet un izbaudīsiet spēles gaitā!

Spēles noteikumi: Spēlē piedalās 4 dalībnieki un vadītājs. Max. ilgums 6 h.

Atsauksmes pēc spēles lasiet zemāk!

Vada: Mag oec, Inese Matvejeva- Gērena, Starptautiski sertificēts individuālais un biznesa koučs, treneris.

Vieta: Rīgā, centrs (telpas tiks precizētas, vienojoties ar dalībniekiem).

Datums, laiks: 28.04.2018.  (sestdiena) plkst.9:00-15:00          Cena: 65 euro   

  Pieteikties

ATSAUKSMES:

Es ieteiktu šo spēli cilvēkiem, kas meklē atbildi uz šobrīd aktuāliem jautājumiem savā dzīvē, jo spēles gaita dod impulsus un atklāsmes priekš dzīves!

Spēle ir vispiemērotākā tiem, kas grib „ierakties” sevī un analizēt.

Man bija vērts šo spēli izspēlēt, jo spēlē meklētās atbildes un izspēlētie gājieni- pat visbezcerīgākie parādīja drīz pēc tam, ka arī dzīvē var kā spēlē- viss vienā mirklī mainīties, kā es vēlos.

Man patika iespēja riskēt un piedzīvot atklāsmes, sastapties ar šķēršļiem intensīvāk, kā tas varbūt būtu dzīvē. Patika grupas šķēršļi un atklāsmes, un grupas biedru idejas, viedokļi, kas savā ziņā palīdzēja man paraudzīties uz manu aktuālo jautājumu no citas puses.

Es, protams, labprāt gribētu izspēlēt visus lauciņus, visas atklāsmes, šķēršļus un eņģeļus, un visuma viedokli par to!

Izspēlē dzīvi, izspēlē, izzini sevi un savas iespējas- tā es teiktu, kas ir transformācijas spēle!

Atziņās pēc spēles dalījās: Inga Kluša

# # #

Liels paldies par iespēju piedalīties šajā spēlē!

Lieliska vadītāja ar ārkārtīgi augstu empātiju!

Ieguvumi:

-          unikālā veidā paskatīties uz dziļiem jautājumiem

-          laiks sev, ko bieži vien darba/ ģimenes dzīves ikdienas ritmā neatvēlam

-          pozitīvās emocijas pēc spēles

Es spēli ieteiktu spēlēt tieši pie vadītājas Ineses Matvejevas- Gērenas, jo viņa veido nepiespiestu gaisotni un rēķinās ar spēlei atvēlēto laiku.

Transformācijas spēle ir iespēja spēlējoties apskatīties uz savām stiprajām un vājajām pusēm, gūstot „vielu”pārdomām par noietu dzīves posmu.

Atziņās pēc spēles dalījās: Ilze

# # #

Transformācijas spēle ir metodiska/ strukturēta pieeja kā atklāt neapzināto un sasaistīt to ar esošo/ fizisko realitāti.

Šī spēle noteikti ir viens no produktīvākajiem, efektīvākajiem veidiem kā īsā laika posmā nonākt pie atbildēm/ atklāsmēm, kas dod iespējas veikt tās pārmaiņas, pēc kurām neapzināti vai apzināti bija radusies vajadzība.

Es ieguvu skaidrību, iedrošinājumu, pārliecību un plānu kā veikt tās pārmaiņas, kas man nepieciešama. Šī spēle sniedz pozitīvu lādiņu, resursus un iedrošinājumu, kā arī pārliecību, ka viss, ko vēlējos izdosies!

Atziņās pēc spēles dalījās: anonīms

# # #

Es ieteiktu šo spēli visiem, kam ir vēlēšanās pamēģināt un kam ir jautājumi. Spēlē tiek doti dažādi risinājumi, par kuriem domājam katru dienu.

Spēle palīdz atbildēt sev uz jautājumiem un tie izkrīt spēles gaitā un dod ziņu, ka ir tikai viens vai vairāki ceļi, kā tos risināt. Ja atsakiet redzēt, tad vai nu baidies no tiem, vai negribi atzīt patiesību.

Spēle iedvesmo, dod jaunus padomus un ceļus kā risināt jautājumus. Tā ir unikāla spēle, kas dod iespēju domāt citādi.

Atziņās pēc spēles dalījās: Vitālijs Kotovs

# # #

Šī ir spēle cilvēkiem, kuri šobrīd ir gatavi pārmaiņām, vēlas sevi labāk iepazīt, grib sev noformulēt tuvākos mērķus dzīvei.

Lai šo spēli spēlētu, ir jāapzinās savas dzīves prioritātes un jābūt gatavam tām pakārtot savas grūtības, rast risinājumus, lai varētu realizēt sev būtisko (mērķtiecība).

Spēli vērts spēlēt, jo tas gaitā izkristalizējas tiešām sev būtiskas atbildes, spēle dod iedvesmu padarīt savu dzīvi labāku, un parāda pirmos soļus šajā virzienā.

Patika neitrālā atmosfēra, bet tajā pašā laikā tas, ka uzrunāja ļoti personīgi.

Tā ir spēle, kurā nav nejaušību. Spēle, kurā notiek lietas, kuram grūti rast loģisku izskaidrojumu un tajā paša laikā spēle ir ļoti loģiska un palīdz pašam sev sakārtot domas saistībā ar sevis pilnveidošanu, procesu, kas zinātniski pierādīts, bet nav nepieciešamība pieslēgt prātu, lai mainītu savu dzīvi jaunā kvalitātē.

Atziņās pēc spēles dalījās: Sandra

# # #

Šo spēli var spēlēt jebkurš. Es to ieteiktu cilvēkiem, kuri sāk izprast sevi un vēlas nodefinēt savas sajūtas, kuras neapzinās.

Spēlē ir iespēja sastrukturēt savas domas un emocijas. Spēle, kad parāda, kādas problēmas un īpašības tev piemīt, kas pietrūkst.

Atziņās pēc spēles dalījās: anonīms

# # #

Spēli ieteiktu spēlēt cilvēkam ar mērķi, skaidri zināmu, noformulētu, lai saņemtu atbildes. Cilvēkam jābūt atvērtam visās jomās, lai sasniegtu un iegūtu rezultātus. Uz spēli jānāk brīvprātīgi, ar interesi.

Svarīgi šo spēli spēlēt, lai atkāpjoties no parastajiem (pierastajiem) veidiem ka risināt ceļu uz mērķu sasniegšanu, ļautos kaut kam pārākam par sevi, savu prātu. Tajā pašā laikā, saglabājot saikni ar sevi, ar savu mērķi.

Spēlē patika izzināt sevi, palīdzēt citiem, darīt ko nebijušu.

Tā ir spēle, kurā caur kaut ko neizskaidrojamu, netveramu cilvēkam tiek dotas norādes „no augšas” ka virzīties vai izzinat sevi spēles sākumā uzdotā (norādītā) mērķa sasniegšanā.

Atziņās pēc spēles dalījās: anonīms

# # #

Transformācijas spēle ir sevis izzināšanas spēle.

Šī ir brīnišķīga iespēja paskatīties uz sevi no malas, saņemt atbildes/ norādes uz sev būtiskiem jautājumiem. Izkristalizējas sev aktuālas tēmas (sajūtas, kuras, iespējams, jau ilgāku laiku iegūlušas zemapziņā un netiek ikdienā aizskartas).

Spēle domāta tiem, kuri vēlas saņemt atbildes un saprast turpmākos soļus, lai vēlmes pārvērstos realitātē.

Pēcpārdomu laiks garantēts.

Atziņās pēc spēles dalījās: Zane

# # #

Pārdzimšana jaunā kvalitātē...

Piedaloties spēlē, mans jautājums un tas, ko vēlējos saprast- kā atjaunot un stiprināt savu pašapziņu? Kādas īpašības es sevī noliedzu, kas mani bremzē atjaunot pašapziņu, kas kāda iemesla pēc ir iedragāta.

Pirmā atziņa bija ieklausīties vairāk savās izjūtās, savā intuīcijā nevis pārāk paļauties ko saka citi. Lai dotu stimulu savai pašapziņai ir vētīga jebkura izglītošanās- kursi, skolu izglītība vai pat kāda aizraušanās. Un vēl- vajag sevī saglabāt to bērnišķību un prieku par dzīvi kā tādu.

Smaidi un pasaule tev uzsmaidīs!

Atziņās pēc spēles dalījās: Inga

# # #

Šī spēle domāta personībām, kas jau ir nobriedušas, kurām ir kād aktuāls dzīves jautājums, kurām nav iekšējs bloks, kuras ur gana atvērtas/ elastīgas, lai vismaz pamēģinātu ar šīs spēles palīdzību rast atbildi jeb palūkoties uz savu problēmu ar jaunu skatījumu. Diezin vai te ir vērts piedalīties skeptiķiem.

Spēle ir vai var būt viens no ceļiem, kā rast atbildi uz savu jautājumu „sarunā ar sevi un augstākiem spēkiem”. Ne vienmēr uz svarīgu jautājumu var atbildēt cilvēki, kad ikdienā ir blakus.

Spēles gaitā patika, ka tās tēmas, ko pasaulei negribas izpaust var palikt pie sevis, ka nav ar „plakātu jāstaigā”.

Šī spēle ir iespēja rast atbildes uz 1 svarīgu savas dzīves jautājumu (caur signāliem no kosmosa, kas nostrādā ikvienā no spēles mirkļiem- uzmetot kauliņu, izvēloties kartiņu jeb palīdzot grupas biedram).

Atziņās pēc spēles dalījās: Iveta Rijniece

   Pieteikties