T I K A I  S I E V I E T Ē M

30 - 55 g.v. !

/6 interaktīvas nodarbības/

Nodarbību mērķis:

Apzināties un izprast savu unikālo sievietes dzīves ceļu un dzīvot saskaņā ar to!

Pieteikties

Nodarbību tēmas:

Sievietes dzīves lomas. Līdzcilvēku ietekme uz sievietes dzīvi.

Iekšējā un ārējā pasaules. Lēmumu (ne-) pieņemšana.

Finansiālā labklājība. Stereotipi, pārliecības un sabiedrības spiediens.

Emocijas, (sa-) jūtas un intuīcija.  Sievišķības avoti.

Laiks sievietes dzīvē. Pagātne. Tagadne. Nākotne.

Sievietes EGO un 3 “ES”. Sievietes stiprās puses.

Sevis un dzīves jēgas meklējumi. Līdzsvars un harmonija sievietes dzīvē.

Notiek: katru otro ceturtdienu (2x mēnesī) no 27. februāra, 2020., plkst. 18:00-20:30.

Vieta: Rīga, centrs (vieta tiks precizēta).                            

Valoda: Latviešu                 

Cena: Euro 39 par nodarbību (kopā 234 eiro)

Pasniedz: Mag.oec. Inese Matvejeva- Gērena, Starptautiski sertificēts profesionāls attiecību (t.sk. ģimenes, pāru un biznesa) koučs, personīgās izaugsmes treneris, mentors. Precējusies, 2 bērni, vada savu biznesu, darbojas formālās un neformālās izglītības jomā.

Pieteikties