KURSI, APMĀCĪBAS 2019

Pieteikties!  * Lūdzam pieteikties laicīgi, jo dalībnieku skaits grupās ierobežots.


19.februārī                                Uzvari BAILES un UZSTĀJIES!                         
(otrdiena)                                     (1 nodarbība)                         plkst. 18:00-21:00
no 21.februāra                                    Vecāku skola!                         
(katra otrā ceturtdiena)                        (8 nodarbības)                         plkst. 9:30-12:00


no  26. februāra                                  Vecāku skola!                      

(katra otrā otrdiena)                         (8 nodarbības)                       plkst. 18:00-20:30

6.martā                                Mans unikālais dzīves ceļš!                         
(trešdiena)                                     (1 nodarbība)                         plkst. 18:00-21:00

7.martā                              Uzvari BAILES un UZSTĀJIES!                         
(ceturtdiena)                                     (1 nodarbība)                         plkst. 18:00-21:00

no  marta                          Uzstājies savā rokrakstā!                   
(katra otrā trešdiena)                       (8 nodarbības)                        plkst. 18:00-21:00

Rediģēts pēdējo reizi: 21.01.2019.

 .