Piesakies dalībai IZGLĪTOJOŠĀS DZĪVES SPĒLĒS!

Unikāla iespēja jauniešiem, vecumā no 13 gadiem,  piedalīties inovatīvās Izglītojošās dzīves spēlēs* (tiešsaistē) par jauniešiem aktuālām tēmām! Spēles notiks Zoom platformā.

 

02.01.2021. – KOMANDA

23.01.2021. – NAUDA

13.02.2021. – IZVĒLE

06.03.2021. – KARJERA

27.03.2021. – RADOŠUMS


Izglītojošā dzīves spēle- īpaši veidota nodarbība, kurā katrs dalībnieks iesaistās darbojoties šeit un tagad. Spēlē tiek modelēta dzīves situācija, sekojot vienkāršai pārliecībai: labākais skolotājs ir pati dzīve. Dalībnieki spēles gaitā izmanto savas zināšanas, attīsta radošo un loģisko domāšanu, pilnveido komunikācijas un sadarbības prasmes,  un apgūst jaunus uzvedības modeļus (atbilstoši konkrētās spēles tēmai) turpmākai pielietošanai reālā dzīvē. Šo neformālās izglītības metodi izmantojam, jo tieši spēlē personība attīstās brīvi, mērķtiecīgi un harmoniski.

Spied, lai pieteiktos!

02.01.2021. – KOMANDA, plkst. 12:00-14:00

Spēles gaitā dalībnieki apgūst komandas darbības principus, nostiprina sadarbību un iepazīstas ar Izglītojošo spēļu noteikumiem.

Spēles ietvaros dalībnieki meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:
 • Kā darbojas veiksmīga komanda un kā tādu izveidot?
 • Kāpēc komandas mēdz būt neefektīvas?
 • Kad un kāpēc ir vajadzīga komanda?
Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas zināšanas un prasmes:
 • Katra komandas dalībnieka stipro pušu atklāšana
 • Uzticības palielināšana dalībnieku vidū, komandas gara veidošana
 • Savstarpēja sadarbība, dažādu lomu pieņemšana komandā
 • Stratēģiskā domāšana,  kopīga komandas lēmuma pieņemšana
 • Efektīvas komandas veidošana


Spied, lai pieteiktos!

23.01.2021. – NAUDA, plkst. 12:00-14:00

Spēles uzdevums ir motivēt jauniešus pārdomāti rīkoties ar sev pieejamajiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu savas vēlmes un vajadzības ne tikai šodien, bet arī nākotnē.

Spēles ietvaros dalībnieki meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kad nauda ir resurss?
 • Kā nauda ietekmē dzīvi?
 • Kā izveidot harmoniskas attiecības ar naudu?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas zināšanas un prasmes:

 • Nauda kā viens no resursiem
 • Dzīves prioritātes un nauda
 • Finanšu plānošana un pārvaldīšana
 • Potencionālie finanšu avoti
 • Jaunas atziņas un rīcības modeļi finanšu jomā

Spied, lai pieteiktos!

13.02.2021. – IZVĒLE, plkst. 12:00-14:00

Spēles dalībnieki piedzīvos, ka no katra paša ir atkarīgs kā virzās notikumu gaita un, ka atbildības uzņemšanās ir pirmais solis ceļā uz veiksmi.

Spēles ietvaros dalībnieki meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kāds ir lēmumu pieņemšanas process?
 • Kā pieņemt individuālus, kā komandas lēmumus?
 • Kā kļūdaini lēmumi noved pie veiksmīga rezultāta?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas zināšanas un prasmes:

 • Lēmuma pieņemšana
 • Steidzami un svarīgi lēmumi
 • Atbildības uzņemšanās
 • Savas izvēles rezultāta novērtēšana
 • Lēmumu efektivitāte

Spied, lai pieteiktos!

06.03.2021. – KARJERA, plkst. 12:00-14:00

Piedaloties spēlē, dalībniekiem ir iespēja apzināti izvēlēties savu darbības virzienu vai pat profesiju un neformālā vidē aizdomāties par savām stiprajām pusēm un dzīves prioritātēm.

Spēles ietvaros dalībnieki meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kādas ir manas stiprās puses?
 • Kādi ir potenciālie darbības virzieni?
 • Kā pieteikt un veidot karjeru darba tirgū?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas zināšanas un prasmes:

 • Savu stipro pušu apzināšanās
 • Potenciālā nākotnes darbības virziena/ profesijas izvēle
 • Curriculum Vitae
 • Darba intervija
 • Spēles noteikumi darba tirgū

Spied, lai pieteiktos!

27.03.2021. – RADOŠUMS, plkst. 12:00-14:00

Radošums ir subjektīvs, tajā nav pareizu un nepareizu risinājumu – par to spēles ietvaros pārliecinās dalībnieki.


Spēles ietvaros dalībnieki meklēs un radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kādu lomu radošums ieņem mūsu dzīvē?
 • Kā atraisīt radošo domāšanu?
 • Kā izmantot radošo domāšanu ikdienā?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidos šādas zināšanas un prasmes:

 • Radošā potenciāla atklāšana
 • Domāšana ārpus "rāmja"
 • Radošuma veicināšanas tehnikas
 • Radošuma robežas
 • Radošuma iedzīvināšana ikdienā

Spied, lai pieteiktos!

Kontakti:

26444016 (Inese), 27495751 (Liene) 

studija.funa@gmail.com 

Spēles norisinās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētā kapacitātes stiprināšanas projekta ietvaros.

Projektu īsteno Dzīves kvalitātes studijas „FunA” jauniešu nodaļa.

Spēles vada biedrības “Dzīves kvalitātes studija “FunA”” treneri:

Mg.oec. I.Matvejeva Gērena, Mg.Sc.Admin. L.Niedola.


Projektu atbalsta:                            Projektu īsteno: